Forretningsudvikling ✶ Export udvidelser ✶ Kapitalfremskaffelse ✶ Bestyrelses arbejde

Business Development ✶ Expansion to Export markets ✶ Raising capital / seed investment ✶ Board of directors membership

业务发展 ✶ 扩展出口市场 ✶ 筹集资金 ✶ 董事会成员


Kontakt