Forretningsudvikling ✶ Export udvidelser ✶ Kapitalfremskaffelse ✶ Bestyrelses arbejde ✶ Bogføring

Business Development ✶ Expansion to Export markets ✶ Raising capital / seed investment ✶ Board of directors membership ✶ Bookkeeping

业务发展 ✶ 扩展出口市场 ✶ 筹集资金 ✶ 董事会成员 ✶ 会计


Kontakt